Informasjon

Spotlight on Norway’s First Connected Educator Month

Connected Educators Radio

Ann Michaelsen is a school administrator at Sandvika high school in Norway, a school that is very advanced in the use of technology in learning. She wrote the book Connected Learners with her students two years ago. Sheryl Nussbaum-Beach is CEO of Powerful Learning Practice, where she works with schools and districts across the world on creating learning cultures and communities through the Connected Learner Experience. Tom de Boor is a 25 year online service and community veteran who founded America Online’s Education channel.

Listen here!

connected radio

 

Connected educator month conference

For those who attended our conference – and those who were not able to attend

_MG_6797

Students hard at work during the conference!

Here are the presentations.

Trond Ingebretsen direktør Senter for Ikt i Utdanning 2014 10 20_Sandvika_connetcting educators_presntert ikt

Flipped classroom – Inger Merethe Nisted og Morten Berrefjord Om Flipped classroom 21 10 14

Silvia Tolisano – Usa, see all her presentations here. 

Shelly Sanches Terrell – Usa see all her presentations here

Michael Furdyk – Canada

Kristina Alexanderson – Sverige

Digital kompetanse i læring i Volda

Høyskolen i Volda er med på Connected Educator Month i år. Vi deltar med 100 studenter fra studiet Digital kompetanse i læring (DKL) som hører til avdeling for Kulturfag.

Vi har nettstudenter fra hele landet og disse jobber som lærere i alt fra barnehage til videregående skole. Ja, vi har til og med studenter som jobber på skoleeiersiden. Disse tar alt fra 15stp til 60stp i år og lærer å bli digitalt kompetente. Vi kobler mediefag (media literacy) med studentenes fagkunnskap, pedagogikk og IKT for å lære gode metoder å jobbe med i teknologitette skoler.

I høst har vi lært studentene våre å twitre og skal dra i gang en diskusjon om det å være digitalt komptentente i 21.århundre. Vi vil også dele våre gode oppgaver på Twitter om det å være en digitalt kompetent lærer, følg med på #cenor14.

Det er svært viktig å bygge ut studentenes personlige læringsnettverk (PLN) for å sikre at disse fortsetter å lære nye ting og at de kan få hjelp og ideer fra andre i samme situasjon – når målet om livslang læring.

 

Hold av oktober!

Nå starter vi snart!

6. oktober starter det vi kaller “connected educator month” Norway. Tittelen er engelsk fordi konseptet er engelsk, men arrangementet er myntet på skolefolk i Norge. Vi håper på deltakelse fra både skoleledere og lærere. Hvem er så vi?

Støttespillere og aktive bidragsytere

I oktober lanserer vi ”Connected Educators Month” i Norge. Bak dette prosjektet står NHO, Norsk senter for IKT i utdanning, IKT Norge, Itslearning, NDLA, TV 2 Skole, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og Sandvika vgs. Det er Sandvika vgs som er initiativtaker og leder prosjektet.

Selve ideen er hentet fra USA, som arrangerer dette for 3 gang nå i år. Initiativet kom fra kunnskapsdepartementet som så behovet for å få flere lærere på nett. President Obama støttet initiativet og deltok på noen av arrangementene. Mer informasjon om dette finnes på deres hjemmeside «Connected Educator Month»: connectededucators.org.

I år ønsker Usa å synliggjøre at dette er et globalt prosjektet og de har derfor oppfordret andre land til deltagelse. Resultatet er at Australia, New Zealand og Norge deltar i dette globale prosjektet

Mål for arrangementet:

  • Få flere lærere og skoleledere på nett slik at de ser nytten av å bruke sosiale medier til å dele, lære og bedre egen praksis
  • Få flere lærere og skoleledere til å se hvordan digitalt innhold og tjenester kan øke elevenes læringsutbytte.
  • Dele gode eksempler ved instruksjonsvideoer, webinarer og ressurser skolene kan nyttiggjøre seg på planleggingsdager og i etterutdanning av lærere.
  • Støtte og oppmuntre innovasjon og nytenkning på dette området
  • Støtte, oppmuntre og anerkjenne eksisterende ildsjeler

I flere land har man nå fått øynene opp for hvordan vi kan lære i fellesskap ved hjelp av teknologi. Vi ser en voldsom vekst i online kurs, såkalte MOOCs som tilbys fra universitet og høyskoler. Flipped classroom og ressurser på nett hjelper elevene i sin læring og kan gjøre skolehverdagen enklere for læreren. Det handler selvsagt om elevenes læring og deres resultater. Når diskusjonene rundt på arbeidsplassene er sentrert rundt elevenes læring øker sjansen for at elevene oppnår gode resultater. Samfunnet for øvrig er i en konstant endring og skolene ved rektor og lærere plikter å holde seg oppdatert.

Oktober 2014

Hele oktober ønsker vi å tilby en variasjon av aktiviteter lærere og skoleledere kan delta i. Fra webinarer, paneldebatter, konkurranser, Twitter chats, smakebiter av MOOCS, instruksjonsvideoer, kampanjer, diskusjoner og bokklubber. Alle arrangement finner du i menyen kalender. Norske aktiviteter finner du i myenyen aktiviteter i Norge. Du kan selvsagt delta på alle webinarer og online aktiviteter du måtte finne begge steder!

Facebook: Connected educators month Norway

Twitter: Hashtag: #cenor14