Author: Marianne Hagelia

Jobber med profesjonsfaglig digital kompetanse ved Teachers Learn Center ved Høgskolen i Sørøst-Norge . I tillegg er jeg doktorgradsstipendiat ved PLU på NTNU og arbeider med unges selvlæring via nettet (peer-peer learning). Har jobbet i alle skoleslag fra småskole, via VGO til voksne.

Digital kompetanse i læring i Volda

Høyskolen i Volda er med på Connected Educator Month i år. Vi deltar med 100 studenter fra studiet Digital kompetanse i læring (DKL) som hører til avdeling for Kulturfag.

Vi har nettstudenter fra hele landet og disse jobber som lærere i alt fra barnehage til videregående skole. Ja, vi har til og med studenter som jobber på skoleeiersiden. Disse tar alt fra 15stp til 60stp i år og lærer å bli digitalt kompetente. Vi kobler mediefag (media literacy) med studentenes fagkunnskap, pedagogikk og IKT for å lære gode metoder å jobbe med i teknologitette skoler.

I høst har vi lært studentene våre å twitre og skal dra i gang en diskusjon om det å være digitalt komptentente i 21.århundre. Vi vil også dele våre gode oppgaver på Twitter om det å være en digitalt kompetent lærer, følg med på #cenor14.

Det er svært viktig å bygge ut studentenes personlige læringsnettverk (PLN) for å sikre at disse fortsetter å lære nye ting og at de kan få hjelp og ideer fra andre i samme situasjon – når målet om livslang læring.