Become a connected learner

Every educator wants to experience the moment of “flow” when all the goals are set and understood and work is moving along easily and naturally. When we read about engaging students in the classroom using technology and social media, authors often leave us with the impression that this work will flow gentle as a stream. When talking about motivation and learning in school, grit is most often left out of the conversation. Yet, according to Daniel Pink, the best predictor of success is grit, defined as perseverance and passion for long term goals.

Our published book proves that when you find the right project — one that really involves all the students — they can find the grit and do what it takes to reach the final objective. Buy the book and find out how you can become a connected learner!

book-cover-2

Spotlight on Norway’s First Connected Educator Month

Connected Educators Radio

Ann Michaelsen is a school administrator at Sandvika high school in Norway, a school that is very advanced in the use of technology in learning. She wrote the book Connected Learners with her students two years ago. Sheryl Nussbaum-Beach is CEO of Powerful Learning Practice, where she works with schools and districts across the world on creating learning cultures and communities through the Connected Learner Experience. Tom de Boor is a 25 year online service and community veteran who founded America Online’s Education channel.

Listen here!

connected radio

 

Connected educator month conference

For those who attended our conference – and those who were not able to attend

_MG_6797

Students hard at work during the conference!

Here are the presentations.

Trond Ingebretsen direktør Senter for Ikt i Utdanning 2014 10 20_Sandvika_connetcting educators_presntert ikt

Flipped classroom – Inger Merethe Nisted og Morten Berrefjord Om Flipped classroom 21 10 14

Silvia Tolisano – Usa, see all her presentations here. 

Shelly Sanches Terrell – Usa see all her presentations here

Michael Furdyk – Canada

Kristina Alexanderson – Sverige

Digital kompetanse i læring i Volda

Høyskolen i Volda er med på Connected Educator Month i år. Vi deltar med 100 studenter fra studiet Digital kompetanse i læring (DKL) som hører til avdeling for Kulturfag.

Vi har nettstudenter fra hele landet og disse jobber som lærere i alt fra barnehage til videregående skole. Ja, vi har til og med studenter som jobber på skoleeiersiden. Disse tar alt fra 15stp til 60stp i år og lærer å bli digitalt kompetente. Vi kobler mediefag (media literacy) med studentenes fagkunnskap, pedagogikk og IKT for å lære gode metoder å jobbe med i teknologitette skoler.

I høst har vi lært studentene våre å twitre og skal dra i gang en diskusjon om det å være digitalt komptentente i 21.århundre. Vi vil også dele våre gode oppgaver på Twitter om det å være en digitalt kompetent lærer, følg med på #cenor14.

Det er svært viktig å bygge ut studentenes personlige læringsnettverk (PLN) for å sikre at disse fortsetter å lære nye ting og at de kan få hjelp og ideer fra andre i samme situasjon – når målet om livslang læring.

 

Hold av oktober!

Nå starter vi snart!

6. oktober starter det vi kaller “connected educator month” Norway. Tittelen er engelsk fordi konseptet er engelsk, men arrangementet er myntet på skolefolk i Norge. Vi håper på deltakelse fra både skoleledere og lærere. Hvem er så vi?

Støttespillere og aktive bidragsytere

I oktober lanserer vi ”Connected Educators Month” i Norge. Bak dette prosjektet står NHO, Norsk senter for IKT i utdanning, IKT Norge, Itslearning, NDLA, TV 2 Skole, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og Sandvika vgs. Det er Sandvika vgs som er initiativtaker og leder prosjektet.

Selve ideen er hentet fra USA, som arrangerer dette for 3 gang nå i år. Initiativet kom fra kunnskapsdepartementet som så behovet for å få flere lærere på nett. President Obama støttet initiativet og deltok på noen av arrangementene. Mer informasjon om dette finnes på deres hjemmeside «Connected Educator Month»: connectededucators.org.

I år ønsker Usa å synliggjøre at dette er et globalt prosjektet og de har derfor oppfordret andre land til deltagelse. Resultatet er at Australia, New Zealand og Norge deltar i dette globale prosjektet

Mål for arrangementet:

  • Få flere lærere og skoleledere på nett slik at de ser nytten av å bruke sosiale medier til å dele, lære og bedre egen praksis
  • Få flere lærere og skoleledere til å se hvordan digitalt innhold og tjenester kan øke elevenes læringsutbytte.
  • Dele gode eksempler ved instruksjonsvideoer, webinarer og ressurser skolene kan nyttiggjøre seg på planleggingsdager og i etterutdanning av lærere.
  • Støtte og oppmuntre innovasjon og nytenkning på dette området
  • Støtte, oppmuntre og anerkjenne eksisterende ildsjeler

I flere land har man nå fått øynene opp for hvordan vi kan lære i fellesskap ved hjelp av teknologi. Vi ser en voldsom vekst i online kurs, såkalte MOOCs som tilbys fra universitet og høyskoler. Flipped classroom og ressurser på nett hjelper elevene i sin læring og kan gjøre skolehverdagen enklere for læreren. Det handler selvsagt om elevenes læring og deres resultater. Når diskusjonene rundt på arbeidsplassene er sentrert rundt elevenes læring øker sjansen for at elevene oppnår gode resultater. Samfunnet for øvrig er i en konstant endring og skolene ved rektor og lærere plikter å holde seg oppdatert.

Oktober 2014

Hele oktober ønsker vi å tilby en variasjon av aktiviteter lærere og skoleledere kan delta i. Fra webinarer, paneldebatter, konkurranser, Twitter chats, smakebiter av MOOCS, instruksjonsvideoer, kampanjer, diskusjoner og bokklubber. Alle arrangement finner du i menyen kalender. Norske aktiviteter finner du i myenyen aktiviteter i Norge. Du kan selvsagt delta på alle webinarer og online aktiviteter du måtte finne begge steder!

Facebook: Connected educators month Norway

Twitter: Hashtag: #cenor14

Connected educators month conference in Norway

Welcome to our conference this year on the 21st of October

This year we have a great program with great keynote speakers and many workshops to choose from. The conference is arranged in Sandvika a suburb to Oslo, Norway.

Se full program below.

To register please visit this link.

08:00 09:00 Registrering – kaffe – nettverksbygging og musikk fra Rudkvartetten vgs
09:00  09:10 Velkommen ved rektor, dagens konferansier, musikk
09:10 09: 20 Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen V/ Direktør Trond Ingebretsen.
09:20  10:10 Keynote speaker Silvia Tolisano “The Connected Educator: Beyond Plugging in Towards Global Pedagogy”
10:10 10.20 Kaffe og småprat
10:20 11:10 Keynote speaker Shelly Sanches Terrell, “Wings and Webs: Education Transformation through Social Media”
11:10 11-30 Keynote speaker Kristina Alexanderson

“Vem lär dig granska din vänner?

11:30 12:15 Lunsj
12.15 13:00 Workshops del 1
13:00 13:15 Kaffe og bytte av rom
13:15 14:00 Workshops del 2
14:00-14:15 Klasseledelse i teknologitette omgivelser – lærernes kompetansebehov v/ Marte Blikstad-Baalas, ProTed
14.15-14.30 IKT i norske klasserom – “dette forventer vi av klasselederne v/Kristoffer Hansen, Elevorganisasjonen
14:30 15:30 Keynote speaker Michael Furdyk « TakingITGlobal (TIG) enabling a collaborative learning community with access to global opportunities”
15:30 15:45 Priser og presentasjon av elevarbeid
15:45 Musikkavslutning

 Workshops del 1 12:15 – 13.00

  Workshops del 2 13:15 – 14:00

Aud 1 SILVIA TOLISANO FOLLOW UP SESSION

Aud 2 SHELLY SANCHES TERRELL, “ FOLLOW UP SESSION

12-05     FLIPPED CLASSROOM, Inger Helene Nisted, Sandvika

12-06     WIKI I UNDERVISNINGEN, Ingunn K Wiik, Sandvika

12-07     TWITTER ENKEL INNFØRING, Haakon og Viktor, Sandvika

14-06     MATEMATIKK, HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Henning Lund Eikeli

14-07       GOOGLE I UNDERVISNINGEN Arne Haaland Rogaland fk

14-08      CO-CREATIVE GAMES IN eLEARNING , SmartFeet Finland

13-05      OFFICE 365 SKYLAGRING/DELING Gunnar Hovd  Vestby vgs

Rom biblioteket: PRIVATE AKTØRER VISER PRODUKTER, ITSLEARNING,

Workshops del 2 13:15 – 14:00

Aud 1 SILVIA TOLISANO FOLLOW UP SESSION

Aud 2 SHELLY SANCHES TERRELL, “ FOLLOW UP SESSION

12-05     FLIPPED CLASSROOM, Inger Helene Nisted, Sandvika

12-06     WIKI I UNDERVISNINGEN, Ingunn K Wiik, Sandvika

12-07     TWITTER ENKEL INNFØRING, Haakon og Viktor, Sandvika

14-06     MATEMATIKK, HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Henning Lund Eikeli

14-07       GOOGLE I UNDERVISNINGEN Arne Haaland Rogaland fk

14-08      CO-CREATIVE GAMES IN eLEARNING , SmartFeet Finland

13-05      OFFICE 365 SKYLAGRING/DELING Gunnar Hovd  Vestby vgs

Rom biblioteket: PRIVATE AKTØRER VISER PRODUKTER, ITSLEARNING,

 

Welcome, Norway

This week we are featured in the “Connected educator Month” newsletter. We are getting ready to launch our Norwegian calendar of events these days! Stay tuned to see the different activities we will be offering in October. The goals in Norway will be the same as in the Us.

The goals of CEM include:

  • Getting more educators proficient with social media to improve their practice
  • Deepening and sustaining learning among those already enjoying connection’s benefits
  • Helping schools credential/integrate connected learning into their formal professional development efforts
  • Stimulating and supporting innovation in the field

Welcome, Norway!
This week Norway became the fourth country to launch its own Connected Educator Month, joining the US, Australia, and New Zealand.  You can check out their new home page here, especially if you speak Norwegian!

http://bit.ly/ce14_norway